Banner

(TTV) Lễ hội Giã cốm – Chợ quê xã Côn Lôn năm 2023

20:56, 08/10/2023

Nhằm tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện Na Hang, sáng ngày 8/10, xã Côn Lôn đã tổ chức Lễ hội Giã cốm - Chợ quê năm 2023.