Banner

(TTV) Lãnh đạo Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang

21:21, 19/03/2024

Chiều ngày 19/3, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tuyên Quang. 

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội. 


Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang và hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố, HĐND xã, phường, thị trấn; Cán bộ Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao HĐND các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tròn chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND theo tinh thần Nghị quyết số 27, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân.


Đồng chí lưu ý tỉnh Tuyên Quang tập trung hơn nữa chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về việc hỗ trợ huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Lập thành tích chào mừng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026). 

 

Trong những năm qua, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng “linh hoạt, khoa học, hiệu quả”, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương.

 

Trước đó, Đoàn đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch./.

                                                                               

   Thái Văn