Banner

(TTV) Chiêm Hóa diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện năm 2023

12:33, 09/12/2023

Huyện Chiêm Hóa vừa tổ chức Diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp huyện năm 2023.