Banner

(TTV) Hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân ở Sơn Dương

12:16, 11/01/2022
Hàng nghìn hội viên nông dân trên địa bàn huyện Sơn Dương đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.