Banner

(TTV) Chiêm Hóa: Khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang

20:40, 07/06/2024

Sáng ngày 7/6, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang năm 2024.