Banner

(TTV) Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

21:16, 31/10/2023

Chiều ngày 31/10, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. 

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh.

 

 

Cho ý kiến vào tiến độ chuẩn bị các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2023, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát nội dung, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, bổ sung kịp thời các điểm chưa hợp lý, gây khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, phục vụ tốt nhất công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để trình tại kỳ họp. 
Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân tháng 10/2023. 

 

Trước kỳ họp thứ sáu, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp 122 kiến nghị của cử tri. Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh có Báo cáo kết quả giải quyết, trong đó: 19 kiến nghị đã được trả lời, giải quyết xong (chiếm hơn 15%); 28 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết (chiếm gần 23%).
Đối với 77 kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIX: Đến thời điểm hiện tại, đã có 20 cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện đối với 48 kiến nghị.

 

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền./.

 

                                                                  Thái Văn – Hùng Sơn