Banner

(TTV) Phiên họp thứ 12, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm  kỳ 2021 - 2026

13:31, 27/06/2022
Ngày 27/6, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 12, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Về báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX, có 136 kiến nghị thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, điện; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, môi trường; các chế độ, chính sách… Các kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xem xét giải quyết, trả lời. Tuy nhiên, việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri có nội dung còn chậm, một số kiến nghị trả lời chung chung, công tác kiểm tra, giám sát đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri có lúc chưa thường xuyên… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết.

 

Phiên họp đã thống nhất công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, các báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh như: Ban Văn hóa Xã hội về việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và triển khai chương trình sách giáo khoa mới; Ban Pháp chế về việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và công chức; Ban Dân tộc về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4; nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 4; kết quả thực hiện kết luận phiên họp giải trình tháng 11 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; nội dung giám sát thường xuyên tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, các ban HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, phát hiện những vấn đề, nội dung bất cập, tồn tại, hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân để có các kiến nghị giải quyết.

 

Đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, phải trả lời thẳng thắn, nhìn nhận đúng vấn đề, nâng cao trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, HĐND tỉnh sẽ tăng cường thực hiện việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri. 

 

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để chuẩn bị nội dung chương trình; thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục.

 

Thúy Hà – Lưu Khiêm