Banner

(TTV) Tuyên Quang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2023

20:42, 21/01/2023
Năm 2023, năm bản lề, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 9% trong năm 2023.