Banner

HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin gửi về địa chỉ: - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang - Địa chỉ: 219 - Đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang - Việt Nam - Điện thoại (84.0207) 3822435 - Fax:(84.0207) 3824435 - Email:tuyenquangtv@tuyenquang.gov.vn hoặc tuyenquangtvweb@gmail.com - Website: tuyenquangtv.vn

Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin gửi về địa chỉ:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

- Địa chỉ: 219 - Đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang - Việt Nam

- Điện thoại (84.0207) 3822435 

- Fax:(84.0207) 3824435 

- Email:tuyenquangtv@tuyenquang.gov.vn hoặc tuyenquangtvweb@gmail.com - Website: tuyenquangtv.vn