Banner

Giá trị ngành công nghiệp Việt Nam tạo ra vẫn thấp

Đây là nội dung được nhấn mạnh trong cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương chiều 6/8.
Quang cảnh cuộc họp.

 

Giá trị của ngành công nghiệp trong nước tạo ra vẫn còn thấp, quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam hiện vẫn còn nhiều vấn đề. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến điều này: Thứ nhất, hiệu quả sản xuất của Việt Nam xét trên khía cạnh giá trị gia tăng và xuất khẩu vẫn còn khiêm tốn; Thứ hai, tác nhân chính để tạo ra chuyển dịch cơ cấu và giá trị vẫn là các doanh nghiệp FDI, không phải các doang nghiệp trong nước; Thứ ba, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.

 

Giải pháp đưa ra tại cuộc họp chiều 6/8 vẫn chưa có khác biệt gì so với trước đây là phải tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định; tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng đầu tư công nghiệp; nâng cao chất lượng và kỹ năng của lực lượng lao động; hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý cho sản xuất kinh doanh...

 

Theo VTV.VN