Banner
08:16, 22/09/2019
9 sinh viên ưu tú cùng 1 giảng viên của đoàn Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc Chương trình Học bổng "Hạt giống Viễn thông Tương lai" 2019 tại Thâm Quyến.