Banner
07:36, 17/07/2019
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah của Saudi Arabia vừa phát minh ra thiết bị cung cấp điện mặt trời và xử lý nước nhiễm tạp chất.