Banner
17:15, 20/09/2019
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh về đảm bảo an toàn giao thông, thời gian qua, các nhà trường đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho học sinh với nhiều hình thức đã đem lại hiệu quả thiết thực.