Banner
15:18, 14/11/2019
Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tiêu hủy số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.