Banner
17:14, 17/07/2019
Để đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa và các trang thiết bị học tập chuẩn bị cho năm học mới, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Tuyên Quang đã chuẩn bị ngay từ đầu tháng 4/2019, nhằm hạn chế tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ như năm học trước.