Banner
17:18, 16/07/2019
Trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC giúp người dân ở Tuyên Quang thay đổi nhận thức để phát triển rừng theo hướng bền vững, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.