Banner
08:30, 22/09/2019
Logistic hiện là ngành dịch vụ chiếm khoảng 5% đóng góp GDP hàng năm của Việt Nam. Mục tiêu đưa con số này lên 10% đòi hỏi cần có nhiều nỗ lực.