Banner

(TTV) Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang khơi thông nguồn vốn cho phát triển sản xuất

Với phương châm, luôn đồng hành cùng khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những năm qua, Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) Chi nhánh Tuyên Quang đã giúp cho hàng ngàn hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

 

Xác định rõ phương châm đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Ngân hàng BIDV luôn thực hiện các giải pháp thu hút nguồn vốn làm cơ sở để đầu tư tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tính đến cuối tháng 11/2019, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 2.760 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 990 tỷ đồng. Với số lượng trên 2.300 khách hàng thường xuyên, hàng năm Ngân hàng BIDV luôn đưa ra các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và các hộ sản xuất kinh doanh, nhằm giúp khách hàng phát huy hiệu quả vốn vay một cách nhanh nhất.

 

 

Những tháng cuối năm, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi “ Vững bước tương lai” 20.000 tỷ đồng và gói “ Kết nối vươn xa” 10.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhà ở cho người dân. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng./.

 

Mai Hoa – Quang Thành