Banner

(TTV) Tòa án nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 11/7, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án hai cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt các mặt công tác, thụ lý 1.855 vụ, việc các loại, giảm 47 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2018; Đã giải quyết 1.199 vụ, việc. Công tác Hội thẩm nhân dân được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham gia xét xử, phát huy tốt quyền độc lập của Hội thẩm nhân dân, đảm bảo dân chủ trong hoạt động xét xử của Tòa án. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp để đơn tồn đọng kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Toà án nhân dân tỉnh là tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, không để xảy ra xét xử oan, bỏ lọt tội phạm; Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân./.

 

Đỗ Bình – Quang Thành