Banner

(TTV) Phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

15:12, 30/08/2022
Là một xã vùng đặc biệt khó khăn, thời gian qua, Đảng ủy xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình luôn quan tâm chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

 

Năm 2018, ngay sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cấp ủy tin tưởng, đoàn viên tín nhiệm, anh Lò Tiến Hướng được bầu làm Bí thư Đoàn xã Xuân Lập. 

 

Anh luôn xác định tổ chức Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng.           

 

Vì vậy, Đoàn thanh niên xã luôn quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng. 


Trước đây, ở Xuân Lập, thanh niên thường đi làm việc xa nên việc bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng là rất khó. 

 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mà nhiều thanh niên đã thay đổi suy nghĩ, quyết tâm phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


Để phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thểu số tại địa phương, Đảng ủy xã Xuân Lập đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

Qua công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân xóa bỏ hủ tục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Nhờ chú trọng phát triển đảng là đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân, đồng bào dân tộc thiểu số mà xã Xuân Lập đã xây dựng được đội ngũ đảng viên trẻ, đầy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm.

 

Đến nay ở xã Xuân Lập đã có 40 đoàn viên là đảng viên, chiếm 30% trong tổng số đoàn viên trong xã.

 

Nhiều đảng viên trẻ đã phát huy vai trò, tinh thần tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới.

 

Hiện Đảng ủy xã Xuân Lập tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên.

 

Từ đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.


Thu Thường – Lý Dũng