Banner

(TTV) Hành trình về nguồn

12:45, 28/08/2022
Nhân kỉ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành tổ chức Nhà nước. Sở Nội vụ đã tổ chức các hoạt động về nguồn, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ công chức, viên chức, người lao động nghành Nội vụ.