Banner

(TTV) Lâm Bình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

21:19, 05/07/2022
Thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã triển khai thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt để mang lại hiệu quả trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân.