Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình

Sáng ngày 15/9, huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) cho ý kiến vào các dự thảo chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các dự thảo chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, huyện Lâm Bình phấn đấu đến năm 2025 đón trên 200.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội trên 160 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương. Huyện phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố có đường ô tô đến trung tâm. Đầu tư xây dựng mới 29 cầu trên đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt gần 40%. Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng một số khu dân cư trên địa bàn huyện mang bản sắc dân tộc miền núi. 100% xã, thị trấn hoàn thành đầu tư, lắp đặt và thường xuyên sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến thông tuyến ba cấp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2030, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp pháp triển nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng của rừng trồng; quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên gắn với phát triển du lịch; nâng cao đời sống của người trồng rừng, bảo vệ rừng…

 

Ngay sau Hội nghị, huyện Lâm Bình sẽ hoàn thiện dự thảo các chương trình, kế hoạch, để các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành tổ chức quán triệt học tập, qua đó, nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

CTV: Thúy Phượng – Xuân Cường