Banner

(TTV) Khánh thành Nhà Đại đoàn kết thứ 6.000 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12:20, 09/07/2024

Sáng ngày 9/7, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Sơn Dương.