Banner

Hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

08:25, 26/04/2023

Toàn quốc đã có 12.401 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 96,77% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc).

Hướng dẫn người dân sử dụng CCCD gắn chip khi khám chữa bệnh BHYT

 

Ngày 25/4, BHXH Việt Nam thông tin về kết quả thực hiện Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Theo đó, về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT: hệ thống đã xác thực trên 80,3 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 105,6 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Toàn quốc đã có 12.401 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 96,77% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với trên 24,6 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

 

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia, BHXH Việt Nam đã thực hiện tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình. Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 1.073 thẻ BHYT thông qua dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

 

Về nội dung liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí: đến nay, BHXH 2 địa phương triển khai thí điểm (Hà Nội và Hà Nam) đã tiếp nhận và giải quyết 24.073 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 892 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông này.

 

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp thành công DVC "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng DVC Quốc gia từ ngày 12/4/2022 và đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 104.405 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

 

Về nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 175.593 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 903 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; 21.472 dữ liệu Giấy chứng sinh của 528 cơ sở KCB; 407 dữ liệu Giấy báo tử của 147 cơ sở khám chữa bệnh.

 

Theo Chinhphu.vn