Banner

Từ 21/5, đăng ký trực tuyến biển số tạm thời cho xe mới

08:30, 19/04/2022
Dưới đây là hướng dẫn cụ thể dành cho chủ xe để thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời.
Ảnh minh họa.

 

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2022 bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời.

 

Cụ thể, người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu 05A/58.

 

Chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công.

 

Bước 2: Kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58), ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời).

 

Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời.

 

Bước 4: Nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo mẫu số 05A/58).

 

Ngoài đăng ký online thì người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe.

 

Theo VTV.VN