Banner

(TTV) Hội thao công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang huyện Yên Sơn năm 2024

12:56, 08/07/2024

Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, truyền thông và thể thao huyện tổ chức Hội thao Công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang huyện Yên Sơn năm 2024.