Banner

(TTV) Liên hoan văn nghệ, thể thao dân tộc Mông

13:01, 13/09/2023

Huyện Hàm Yên vừa tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao dân tộc Mông lần thứ nhất năm 2023. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, giúp đồng bào dân tộc Mông nói riêng, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nói chung có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học hỏi, làm phong phú hơn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.