Banner

(TTV)  Tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

11:38, 30/03/2022
Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với các ngành quan liên, tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá kít test nhanh covid -19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.