Banner

LƯỢC THUẬT KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH"QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC"LẦN THỨ XIV LỄ HỘI THÀNH TUYÊN NĂM 2023

22:40, 23/09/2023

LƯỢC THUẬT KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH"QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC"LẦN THỨ XIV LỄ HỘI THÀNH TUYÊN NĂM 2023

https://www.youtube.com/watch?v=10g1813EXoA