Banner

(TTV) Tổng kết mô hình nuôi cá chép ruộng gắn với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm

21:55, 15/09/2023

Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa vừa tổ chức tổng kết mô hình nuôi cá chép ruộng gắn với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua mô hình đã nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên đơn vị diện tích canh tác, xây dựng sản phẩm du lịch của địa phương.