Banner

(TTV) Chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo

20:44, 20/09/2022
Hiện nay, việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chuyển động tích cực, tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Công tác chuyển đổi số đã được ứng dụng từ hoạt động quản lý, điều hành cho đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

 

Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương tham gia vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh đã  hơn 20 năm nay với hơn 10 xe khách chạy các tuyến Tuyên Quang – Hà Giang; Tuyên Quang – Hà Nội.

 

Làm quản lý từ ngày đầu thành lập doanh nghiệp, ông Vũ Tuấn Tú thấy rõ sự thay đổi trong công tác cải cách thủ tục hành chính và trong quản lý, điều hành của doanh nghiệp.

 

Trước đây, ông thường phải di chuyển trên 30 km từ xã đến trung tâm huyện để làm các thủ tục quyết toán thuế.

 

Nhưng nay, việc triển khai nộp thuế điện tử đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể được thời gian, chi phí đi lại.

 

Với chiếc máy tính cá nhân, ông có thể dễ dàng hoàn thiện các thủ tục nộp thuế theo quy định của pháp luật

 

Không chỉ ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thủ tục hành chính.

 

Các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất. 

 

Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao đang dần thay thế cho những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún

 

Quy trình sản xuất thủ công đã được thay thế bằng quy trình sản xuất tự động hóa liên tục.

 

Việc chăm sóc, thu hoạch một số sản phẩm nông nghiệp của người nông dân đã được ứng dụng bằng máy móc.

 

Phương thức bán hàng qua online đang dần thay thế cho phương thức bán hàng truyền thống.

 

Thay đổi để thích ứng và chuyển đổi số đang tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trong quản lý hành chính cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Chuyển đổi số còn giúp cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp có sự chủ động, linh hoạt, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo trong hoạt động, mang lại hiệu quả cao hơn./. 

 

Thu Thường – Lý Dũng