Banner

(TTV) Định hướng phát triển du lịch Tuyên Quang

21:05, 07/01/2024

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là một ba trụ cột kinh tế của tỉnh.