Banner

(TTV) Đảng viên tuổi 18

20:57, 23/06/2024

Vào Đảng là khát vọng của nhiều học sinh ở tuổi 18. Nhiều “hạt giống đỏ” có ý thức rèn luyện, phấn đấu thể hiện được vai trò nổi bật của mình trong các nhà trường. Trở thành những tấm gương, hình mẫu để các bạn học tập, noi theo.