Banner

(TTV) Nỗ lực đổi mới để nâng cao hoạt động của chính quyền các cấp

21:55, 03/04/2024

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới đòi hỏi cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, đang được tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện.