Banner

(TTV) Hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố Tuyên Quang

21:14, 08/04/2024

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Tuyên Quang đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thôn xóm, trồng cây xanh, đường điện chiếu sáng trên địa bàn. Các công trình được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Trong đó, hình thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” được người dân đồng thuận cao.