Banner

(TTV) Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

21:24, 25/10/2023

Sáng ngày 25/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.