Banner

(TTV) Phát huy vai trò của UBKT Tỉnh ủy trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

11:23, 07/04/2023

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những vấn đề bức xúc hiện nay, đòi hỏi trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Tuyên Quang đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

 

Kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên, liên tục.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra trên 3.700 lượt tổ chức Đảng và gần 17 nghìn lượt đảng viên.

 

Thực hiện giám sát chuyên đề đối với trên 2.200 lượt tổ chức Đảng và gần 3 nghìn lượt đảng viên.

 

Thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 47 đảng viên.

 

Việc phát hiện, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm được thực hiện kịp thời đã nâng cao niềm tin trong nhân dân. 

 

Là người thường xuyên theo dõi tình hình của tỉnh qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Thân Văn Cảnh, phường Minh Xuân cảm thấy phấn khởi khi công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tỉnh thực hiện với quyết tâm cao.

 

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện đang là vấn đề được dư luận và nhân dân đặc biệt quan tâm.


Việc rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm về tham nhũng, tiêu cực là rất cần thiết. 


Góp phần ổn định chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Vì vậy, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là nhiệm vụ trọng tâm để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng tiêu cực.


 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh.


 Chủ động đề xuất những biện pháp, giải pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra và các đoàn thể chính trị xã hội.


 Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 

 Với những giải pháp cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

 

Công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng, tiêu cực của UBKT các cấp sẽ có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

 

 


Thu Thường – Lý Dũng