Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ 12

20:27, 14/04/2023

Huyện ủy Sơn Dương vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, bàn công tác nhiệm vụ quý II/2023. 

 

Trong quý I/2023, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và kiện toàn; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì; Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có tiến bộ. 

 

Quý II, huyện tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Giải phóng mặt bằng, thi công các công trình xây dựng cơ bản, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới,...

 

Nhân dịp này, Huyện ủy Sơn Dương đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 – 2023)./.

 

                                                                    CTV: Thanh Nguyên