Banner

(TTV) Thực hiện hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao

20:25, 27/03/2023

Từ thực tiễn cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao trồng rừng sản xuất trong thời gian qua của tỉnh đã và đang thể hiện rõ những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng và tăng thu nhập cho người trồng rừng.

 

Ở những chu kỳ trước, gia đình người nông dân này thường trồng rừng theo cách tự gieo ươm cây keo giống từ hạt sau mỗi vụ thu hoạch, hơn nữa, nhà anh cũng chưa áp dụng biện pháp thâm canh, công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc còn hạn chế, nên năng suất rừng không cao. 

 

Hơn 2 năm trước, sau chu kỳ thu hoạch, gia đình anh đã được nhà nước hỗ trợ trồng rừng cây giống chất lượng cao theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, đến nay cây đang phát triển tốt.

 

Theo tính toán, khi trồng cây giống chất lượng cao, thời gian thu hoạch sẽ rút ngắn hơn khoảng một năm so với giống keo hạt cũ, mà năng suất gỗ cao hơn.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng suất, chất lượng giá trị và thu nhập cho người trồng rừng trên địa bàn tỉnh, năm 2023 tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho người dân trên 2.700 ha giống cây lâm nghiệp, trong đó có hơn 2.092 ha keo lai mô, còn lại là một số giống cây bản địa như: trám, dổi ăn hạt, sấu… theo nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết này, các địa phương trong tỉnh đã rà roát diện tích đất trồng rừng đủ điều kiện để hỗ trợ cây giống. 

 

Ngành Kiểm lâm cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn các địa phương tuyên truyền cho người dân về lợi ích cũng như hiệu quả của việc trồng cây giống chất lượng cao.

 

Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh đã và đang làm chuyển biến nhận thức về việc sử dụng giống tốt trong sản xuất lâm nghiệp của người dân. 

 

Qua đó, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành lâm nghiệp, nâng cao đời sống, thu nhập của người làm nghề rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương./.

 

Minh Khuyên - Văn Nam