Banner

(TTV) Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023

13:57, 23/03/2023

Sáng ngày 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: kỹ năng thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay; Phương pháp lựa chọn chủ đề, kỹ năng chuẩn bị tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023.

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, huyện, đội ngũ tham mưu giúp việc, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trong tình hình hiện nay…Góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc để ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Đồng thời, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuẩn bị tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023. Góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

 

Thúy Hà – Duy Tùng