Banner

(TTV) Tạo nguồn đảng viên từ tổ chức Đoàn thanh niên

12:46, 04/03/2023

Những năm qua, cấp ủy các cấp đã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trẻ từ tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.