Banner

(TTV) Dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới

13:32, 26/03/2023

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Dương đã trở thành phong trào thi đua có sức lan toả, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Là xã về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Phúc Ứng quan tâm chỉ đạo, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi.


Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều cuộc họp dân, lồng ghép qua các hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín ở cơ sở, khu dân cư.
Trong đó chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo. 


Các tiêu chí khó như: Làm đường giao thông; xử lý rác thải; vệ sinh môi trường được xã tập trung thực hiện.

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên khi triển khai thực hiện đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.


Điểm nổi bật của công tác này đó là cấp ủy, chính quyền, khối dân vận cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường.


Trong năm qua, huyện Sơn Dương đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm 8.000m đường bê tông nội đồng, đường giao thông nông thôn. Phối hợp tuyên truyền vận động gần 200 hộ dân hiến trên gần 20.000m2 đất, tường rào để làm đường giao thông, xây dựng cầu qua suối.


Phối hợp trồng mới 10.000m đường hoa tại các tuyến đường trên địa bàn huyện, khuôn viên UBND các xã; triển khai làm được 26 cột đèn đường chiếu sáng, vận động nhân dân đóng góp kinh phí hoàn thành 3 công trình thắp sáng đường quê chiều dài 3 km…


Vận động hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 1.054 hộ nghèo, trong đó làm mới 1.006 nhà.

 

Đến nay, huyện Sơn Dương có 13/30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% các xã trên địa bàn huyện đạt 19/19 tiêu chí, huyện xác định phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp quần chúng, khơi dậy nguồn nội lực ngay tại cộng đồng, về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025./.      

 

 


Nguyễn Tuyết – Đỗ Dương