Banner

(TTV) Bình yên ở các bản làng người Mông

20:33, 05/03/2023

Đã từng có thời gian, một bộ phận đồng bào Mông nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, không chịu làm ăn, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, nhiều hộ đã từ bỏ con đường sai trái, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.