Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

14:31, 04/11/2022
Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động cộng đồng được phát huy, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.