Banner

(TTV) Chiêm Hóa Sơ kết 02 năm triển khai Đề án số 16

12:24, 29/11/2022
Huyện ủy Chiêm Hóa vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; Sơ kết 2 năm triển khai Đề án số 16 ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2022-2025.