Banner

(TTV) Chi bộ điển hình Dân vận khéo

14:30, 04/11/2022
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua luôn được các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.