Banner

(TTV) Ấm tình quân dân

15:49, 13/11/2022
Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tích cực lao động giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.