Banner

(TTV) Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

20:44, 25/10/2022
Trong hai ngày (24 - 25/10), Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022.