Banner

(TTV) Phúc Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

12:33, 09/08/2022
Ở xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình hiện có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao của đoàn viên thanh niên. Đây là kết quả của việc duy trì, tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề, trong đó có nội dung “phát triển đảng viên mới” của một số chi bộ trong xã.