Banner

(TTV) Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc

21:09, 26/07/2022
Trong 2 ngày 25, 26/7, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang có 4 chi bộ trực thuộc gồm Khối Biên tập, Khối Kỹ thuật, Phòng Văn nghệ và giải trí, Phòng Tổ chức và Hành chính. Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là việc đổi mới các chương trình phát thanh và truyền hình, chuyển đổi số…

 

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, hướng tới xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trở thành cơ quan báo chí hiện đại, truyền thông đa phương tiện. Chuyển đổi số được các chi bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động báo chí trong giai hiện nay; nâng cao chất lượng phục vụ khán, thính giả./.

 

 


Thái Văn – Lê Thắng – Sỹ Tùng