Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022

13:15, 28/04/2022
Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghi trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 140 điểm cầu trong nước, với trên 4.900 đại biểu tham dự.