Banner

(TTV) Đảng bộ huyện Na Hang 75 xây dựng, trưởng thành, phát triển

20:43, 29/04/2022
Cách đây 75 năm, tháng 4 năm 1947, Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Na Hang được thành lập. Từ một Chi bộ ban đầu với 4 đảng viên, đến năm 2022 Đảng bộ huyện Na Hang đã có 35 tổ chức cơ sở đảng với trên 4.200 đảng viên. Điều đó khẳng định sự lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ huyện trong lãnh đạo nhân dân, giữ vững truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng huyện Na Hang phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hội nhập.